Sebkider

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

Kurumlar Vergisi Muafiyeti:
  • Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı ile faaliyet gösterenlerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları,
  • Serbest Bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını yurt dışına veren işletmelerin, söz konusu hizmetlere konu malların yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla, bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları, 

Kurumlar vergisinden istisnadır.

  • Diğer konularda faaliyet gösteren firmalar kurumlar vergisine tabidir.
Üreticilere Muhtasar Muafiyeti (Personel Gelir Vergisi Muafiyeti):
  • Üretici firmaların ürettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç etmeleri kaydıyla, istihdam ettikleri personele ödedikleri gelir vergisinden müstesnadır.
KDV Muafiyeti:
  • Türkiye’den bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı, ihracat sayıldığından söz konusu mallar ve hizmetler katma değer vergisinden muaftır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti:
  • Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır, bölgeye giren mallar gümrük ve ithalat vergilerinden muaftır.
Yazılım-Bilişim ve Orta-Yüksek Teknoloji Firmaları Sağlanan Teşvikler:
  • İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde, Yazılım Bilişim, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji üretimi yapan firmalar için;

Serbest bölgelerde cari olan vergi muafiyet ve avantajlarına ek olarak; ayrıca Maaş ve Kira Desteği sağlanmaktadır.

Detay için İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Teşvikleri (Yazılım-Teknoloji)

Scroll to Top