Sebkider

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

Faaliyet Ruhsatları

Serbest bölgelerde, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden aşağıda belirtilen alanlarda alınacak ruhsatlar kapsamında faaliyet gösterilmektedir:

  • Üretim Ruhsatı:

Üretim ve üretilen malın yanı sıra, bu malın üretiminde kullanılan ham madde ve ara maddelerin alım-satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı yapılabilir.

  • Alım-Satım Ruhsatı: 

Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir.

  • Depolama Ruhsatı: 

Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir.

  • Montaj-Demontaj Ruhsatı: 

Malların montaj veya demontajı yapılabilir.

  • Bakım-Onarım Ruhsatı: 

Malların bakım-onarımı yapılabilir.

  • Diğer: Hizmet sektörü, bankacılık, sigortacılık, mühendislik, müşavirlik, nakliyecilik, acentacılık vb. alanlara ilişkin faaliyet ruhsatları.
Scroll to Top